Principi delovanja toplotne črpalke in njihova montaža

Mehanske toplotne črpalke izkoriščajo fizikalne lastnosti izparelih hlapov in kondenzacijske tekočine znane kot hladilno sredstvo. Kadar plinu povečamo tlak, se temperatura poveča in obratno. Prenos toplote poteka vedno s toplega proti hladnem. To pomeni, da mora toplotna črpalka  na eni strani spustiti svojo temperaturo pod raven izvora energije, na drugi strani pa jo dvigniti nad raven, potrebno za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. Montaža toplotne črpalke je kar zahtevno delo in zahteva veliko znanje o samih toplotnih črpalkah in njihovih lastnostih. Moramo poznati vsa pomembna opozorila pri njihovi montaži, nekatera so:

  • Med transportom je toplotno črpalko dovoljeno nagniti le za do 45° v vsako smer
  • Pred zagonom črpalke moramo odstraniti transportno varovalo
  • Območje vsesavanje in izpihovanja zraka ne sme biti zoženo ali zakrito
  • Upoštevati je treba gradbene predpise, specifične za državo uporabe

Na splošno ima montaža toplotne črpalke tudi nekaj osnovnih pravil. Na toplotno črpalko je treba priključiti naslednje:

  • Dovod in povratek ogrevalnega sistema
  • Odtok kondenzata
  • Krmilni vod do upravljanja toplotne črpalke
  • Električno napajanje

Po montaži pridemo do priključitve na sistem ogrevanja. Priključke na strani ogrevanja na napravi, moramo vzpostaviti v notranjosti črpalke. Pred priključitvijo naprave za vročo vodo na toplotno črpalko je potrebno ogrevalni sistem izprati in odstraniti umazanijo, ostanke tesnilnega materiala, ipd. Vsa opozorila za čiščenje in vzdrževanje lahko najdemo v navodilih za montažo in uporabo, ki jih navadno dobimo. Tako, da je lahko montaža toplotne črpalke kar naporen proces, ki ga ne more opraviti vsak posameznik in se navadno pokliče strokovnjake na tem področju.